74 52 47 23

Th. Brorsensvej – nedrivning af boligblokke 

Boligselskabet DANBO i Nordborg på Als bad os om at fjerne en række ældre boligblokke. I stedet skulle der opføres 62 nye og moderne boliger. Opgaven kunne både karakteriseres som en total og som en delvis nedrivning.
Således skulle de eksisterende kælderydervægge, fundamenter og terrændæk i videst muligt omfang kunne genanvendes efter nedrivningen.

Med andre ord: Det var en kompleks opgave forbeholdt erfarne og topprofessionelle fagfolk! 

Hos Torben Clausen A/S stod vi for at fjerne selve bygningerne – med skyldig hensyntagen til, at dele heraf skulle genanvendes. Desuden var det vores opgave at fjerne buske, legeredskaber, asfaltramper, belægning og byggeaffald. Alt skulle væk, så man kunne påbegynde opførelsen af de nye boliger til tiden.

Hvad var det ekstraordinære ved denne opgave?

Det specielle ved denne opgave var, at der skulle afmonteres tage på boligblokke, dvs. at der skulle altså arbejdes med en vis risiko i flere etagers højde.

Af sikkerhedshensyn, og for ikke udføre arbejdet med håndkraft i mange etagers højde, valgte vi at dele taget op i mindre sektioner og løftede det sektion for sektion ned på jorden med kran. Herefter kunne nedrivningsarbejdet foregå under trygge forhold på sikker grund.