74 52 47 23

Genbrug for et bedre miljø

Vi arbejder med FN’s verdensmål for øje

Hos Torben Clausen A/S føler vi et ansvar for at fremme en mere bæredygtig udvikling og for at være med til at passe på naturen og dens ressourcer. Det gør vi bl.a. ved at håndtere og genanvende langt det meste affald fra byggeriet og industrien. Mere genanvendelse af affald betyder mindre CO2 og mindre udledning af giftige partikler.
Det samme gælder vandmiljøet – jo mere genanvendelse, desto mindre skade gør vi.