74 52 47 23

Affaldshåndtering

Egen genbrugsplads med sorteringshal

Vores genbrugsplads er velegnet til at modtage beton, murbrokker, tegl, asfalt, tagplader, grenaffald, trærødder, træaffald, jernskrot, eternitplader m.v.

I vores sorteringshal står vi klar til at modtage brændbart affald, sorteringsaffald, elektronikskrot, pap, plast og folie og miljøfarligt affald såsom PCB og tungmetalholdige fraktioner.

Vi modtager, håndterer og videredistribuerer årligt ca. 42 mio. kg affald.

Vi modtager affald fra kommunal-, erhvervs- og privatkunder i Syd- og Sønderjylland, hovedsageligt i Haderslev, Christiansfeld, Vojens, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Egtved, Ribe, Vamdrup, Jels, Rødding, Gram, Brørup, Vejen, Rødekro og omegn.

Vi bestræber os på at være konkurrencedygtige med priser på afregning af pap, aviser, plast, jern m.v.