74 52 47 23

Rådgivning og analyse

Hos Torben Clausen A/S yder vi rådgivning og varetager gerne al myndighedskontakt i forbindelse med jordflytningsopgaver. Vi kommer gerne ud ”i marken” og besigtiger den jord, der skal flyttes. Vi tilbyder kartering af jorden, så du ikke behøver vente på at få resultatet af jordanalyserne før vi flytter jorden.

Formålet med jordanalyserne er at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype, så man kan finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden, og hvordan den skal håndteres og eventuelt genanvendes. Ved analysen leder vi efter bl.a. olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller. Derefter kategoriseres jorden alt efter, hvor forurenet den viser sig at være.

Flyttes jord fra et områdeklassificeret areal eller en grund, hvor man har mistanke om, at jorden er forurenet, skal der tages prøver og analyseres for hver 30 tons, der flyttes.