74 52 47 23

Miljøet i fokus

Mindre røg, støj og møg

Torben Clausen A/S er en EU-miljøcertificeret virksomhed og har fokus på miljøet i alt fra miljøsanering af store fabriksanlæg materialevalg til brugen af printerpapir hjemme på kontoret.

Vi arbejder for at minimere kørslen og dermed begrænse udledningen af CO2. I det hele taget har vi fokus på at reducere det, vi kalder ”røg, støj og møg” i alle led af vores arbejdsprocesser.

Vores eget jordhotel er godkendt til at modtage olie- og metalforurenet jord, som vi sørger for at sortere, håndtere og bortskaffe på miljørigtig vis.

På vores genbrugsplads modtager vi alt affald til sortering, det sker ind over vores certificerede brovægt, hvor alt affald indrapporteres til Miljøstyrelsen.

Genbrugspladsen er velegnet til at modtage alt fra grenaffald til miljø- og sundhedsskadelige stoffer. I vores sorteringshal adskilles brændbart, genanvendeligt og miljøfarligt affald, så mest muligt bliver genanvendt, og PCB, bly, asbest mv. håndteres miljømæssigt forsvarligt.