74 52 47 23

Problemaffald

De mange forskellige typer affald kan inddeles i kategorier, også kaldet affaldsfraktioner. Hver enkelt fraktion har sine egne stoflige kendetegn og egenskaber, der gør, at de skal håndteres på en bestemt vis og særskilt. Nogle kan genanvendes helt eller delvis, mens andre skal behandles med stor forsigtighed af miljømæssige årsager.

Her kan du se en kort gennemgang af de forskellige affaldsfraktioner, der betragtes som problemaffald, dvs. de skal sorteres og håndteres af fagfolk.

Bly

Bly er et giftigt tungmetal og er derfor kategoriseret som farligt problemaffald. Der kan være bly i bl.a. disse ting:

 • Taginddækning og tagrender
 • Ældre termoruder og blyindfattede ruder
 • Maling, lak og fernisprodukter
 • Ældre linoleumsgulve
 • Elinstallationer
 • Pakninger i faldstammer af støbegods
 • Kabler
 • PVC
 • Glaserede fliser og tegl
 • Farvet sanitet

Asbest

Asbestaffald og materialer indeholdende asbest er stærkt sundhedsskadelige.

Asbest har været anvendt i en lang række byggematerialer lige siden begyndelsen af 1900-tallet. Asbest er derfor særdeles udbredt og findes bl.a. i disse materialer:

 • Tagbelægninger/eternittage
 • Beklædningsplader/eternitplader
 • Loft- og vægplader
 • Vinylgulve og lim
 • Støbegulve
 • Fliseklæbere
 • Spartel- og fugemasser
 • Rørisolering og isolering til elkabler
 • Aftræks- og luftkanaler

PCB

Det sundhedsskadelige PCB findes i byggematerialer, der er anvendt i perioden fra 1950-1977.  Den farlige miljøgift forekommer bl.a. i:

 • Indvendige og udvendige fuger
 • Termoruder
 • Lysstofarmaturer
 • Slidstærke malinger og gulvbelægninger

Elektronikskrot

Elektronikskrot kan bl.a. være følgende:

 • Mobiltelefoner
 • TV-skærme
 • PC’er
 • Radioer
 • Husholdningsmaskiner
 • Kølemøbler

Hos Torben Clausen A/S slutbehandler vi naturligvis elektronikskrottet i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning for det såkaldte WEEE-affald.

Batterier, pærer mv.

Batterier er farligt problemaffald da de typisk indeholder tungmetaller som bly, kadmium og kviksølv.

Lysstofrør og sparepærer karakteriseres ligeledes som farligt affald, fordi de indeholder giftigt kviksølv.

Maling og kemikalier

I maling er der ofte giftige kemikalier, der gør malingen til problemaffald.

Disse produkter kategoriseres som problemaffald:

 • Bekæmpelsesmidler
 • Benzin
 • Boreolie
 • Bremsevæske
 • El-sikringer
 • Fyringsolie
 • Gasolie
 • Gift
 • Insektgift
 • Lakrester
 • Limaffald
 • Malingrester
 • Opløsningsmidler
 • Organiske opløsningsmidler
 • Pesticider
 • Rensevæske
 • Rustbeskyttelsesmidler
 • Skæreolie
 • Spildolie
 • Sprøjtemidler
 • Terpentin
 • Træbeskyttelsesmidler
 • Ætsende væsker