74 52 47 23

Byggemodning Haderslev, Sønderbrog & Sønderjylland

– en forudsætning for et godt resultat

Byggemodning Haderslev, Sønderborg og Sønderjylland

Inden et byggeri påbegyndes, skal grunden byggemodnes, så den giver de bedst tænkelige forudsætninger for selve byggeprocessen, og i sidste ende anvendelsen af området.

Hos Torben Clausen A/S, har vi mange års erfaring med projektering, planlægning og selve udførelsen af byggemodningsarbejdet. Vi agerer gerne sparringspartner og udfører selv bl.a.:

  • Jordarbejde
  • Fundering
  • Etablering af byggegruber, rørsystemer og forsyningsledninger
  • Kloakering
  • Klargøring til forskellige belægningstyper