74 52 47 23

Klassificering og kategorisering

Områdeklassificering dækker større, sammenhængende arealer, som man har mistanke om er lettere forurenede. På disse arealer er risikoen fra forureningen lille. Områdeklassificering er et administrativt arbejde, der udføres på grundlag af kommunens eksisterende viden om byen og dens udvikling.

Områdeklassificering sker ud fra viden om, at store områder, primært i byerne, generelt har en lettere jordforurening. Læs mere i Miljø- og Fødevareministeriets Vejledning om områdeklassificering

Kategorisering

Jord inddeles i forskellige klasser:

Klasse 0:

Defineres som ren jord og kan anvendes frit efter miljølovgivningen. Jord fra landbrugsarealer og villaområder uden for de gamle bykerner er normalt klasse 0 jord. Det forudsætter dog, at der ikke tidligere har været potentielt forurenende industri på arealet.

Klasse 1:

Defineres som ren jord, der ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko ved kontakt. Klasse 1 jord kan frit anvendes uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til vandværker og 300 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer.

Klasse 2:

Defineres som lettere forurenet jord og kan anvendes til bygge- og anlægsprojekter uden for områder med særlige drikkevandsinteresser,  indvindingsoplande til vandværker og 300 meter beskyttelseszonen omkring vandværksboringer.

Klasse 3:

Defineres som jord, der er omfattet af Genanvendelsesbekendtgørelsen, og kan anvendes efter bestemmelserne i denne.

Klasse 4:

Defineres som forurenet og kraftigere forurenet jord til deponering eller genanvendelse på et deponeringsanlæg og deponering i et specialdepot med særskilt kontrol. Jorden kan genanvendes til interne veje og daglig afdækning.

Klasse 5:

Defineres som kraftigere forurenet jord, der kan renses på anlæg med ekstensiv eller intensiv biologisk rensning.