74 52 47 23

En sikker plads

Hos Torben Clausen A/S modtager, håndterer og videredistribuerer vi årligt ca. 42 mio. kg affald. Vi modtager alt affald til vores genbrugsplads og sorteringshal ind over vores certificerede brovægt, hvor det indrapporteres til Miljøstyrelsen. 

Vores genbrugsplads er velegnet til at modtage beton, murbrokker, tegl, asfalt, tagplader, grenaffald, trærødder, træaffald, jernskrot, eternitplader m.v. I den tilhørende sorteringshal modtager vi brændbart affald, sorteringsaffald, elektronikskrot, pap, plast og folie og miljøfarligt affald såsom PCB og tungmetalholdige fraktioner.

Alt arbejdet foregår selvsagt i fuld overensstemmelse med de gældende love og regler – og altid med vores medarbejderes sundhed og sikkerhed som førsteprioritet. Alle der færdes på genbrugspladsen og i sorteringshallen skal mærke, at vi tager hånd om sikkerheden.

På genbrugspladsen er bl.a. dette:

  • Førstehjælpskasse
  • Ildslukker
  • Nødbruser
  • Øjenskyl

På genbrugspladsen modtager vi affald fra kommunal-, erhvervs- og privatkunder i Syd- og Sønderjylland, hovedsageligt i Haderslev, Christiansfeld, Vojens, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Egtved, Ribe, Vamdrup, Jels, Rødding, Gram, Brørup, Vejen, Rødekro og omegn.