74 52 47 23

Genanvendelse og knusning

Gammel beton bliver til nye bæreunderlag

Hos Torben Clausen A/S har vi en ambition om at opnå den højest mulige genanvendelsesgrad i forbindelse med vores nedbrydningsopgaver. Vi arbejder således med genanvendelse af bl.a.:

  • Beton
  • Asfalt
  • Tegl
  • Træ
  • Jernskrot

Med et mobilt knuseanlæg kan vi genanvende affald fra byggeri og anlæg som byggematerialer i nye bygge- og anlægsprojekter. Det bedste eksempel er knust beton, der genanvendes som et stærkt bærelag under veje, cykelstier, parkeringspladser mv. På den måde er vi med til at spare på naturens råstoffer og kunden slipper udgifter til transport, bortskaffelse af nedrivningsmaterialer og nye materialer.

 200 tons i timen

Det mobile knuseanlæg kan opstilles på byggepladsen, hvor det kan neddele ikke mindre end 200 tons beton i timen, hvilket svarer til seks lastbillæs. En kraftig overbåndsmagnet i knuseanlægget kan fjerne armeringsjern, så også armeret beton kan genanvendes.