74 52 47 23

Dianavænget – renovering af boliger

Renovering af 248 boliger i Boligforeningen Kristiansdal i Odense. Udskiftning af facader, vinduer og udvendige døre, samt sammenlægning af lejligheder.

Torben Clausen A/S forestod rydningen af inventar samt saneringen for miljøfarlige stoffer såsom asbest, PCB og bly. Derudover stod vi for bore- og diamantskærearbejdet til bl.a. ny elevator.

Vi fjernede tunge og lette facader med vinduer og altaner, og facaderne er blevet interimslukket i takt med, at der er blevet åbnet op.

Slutteligt havde Torben Clausen A/S ansvaret for byggeveje og logistik samt selve byggepladsen. 

Hvad var det ekstraordinære ved denne opgave?
Da elektrikeren påbegyndte sin del af arbejdet, blev der desværre konstateret yderligere, skjult asbest i en af bygningerne. Det betød, at vi med det samme gik i gang med ekstra sanering af flere blokke. 

Derudover var det nødvendigt at rengøre af alt det værktøj og alle de materialer elektrikeren havde medbragt til arbejdet.

Uanset hvor grundige man er i forundersøgelserne, kan der dukke uforudsete overraskelser op, og så gælder det om at handle hurtigt og professionelt.