74 52 47 23

Renovering af boligblokke i Esbjerg

3-etagers boligblokke renoveres og omdannes fra 606 til 509 lejligheder. Et projekt til 400 mio. kr. på et brutto areal på 44.000 m².

Torben Clausen A/S forestod rydningen af inventar samt saneringen for miljøfarlige stoffer såsom asbest, PCB og bly. Derudover stod vi for bore- og diamantskærearbejdet til bl.a. ny elevator.

Vi fjernede tunge og lette facader med vinduer og altaner, og facaderne er blevet interimslukket i takt med, at der er blevet åbnet op.

Slutteligt havde Torben Clausen A/S ansvaret for byggeveje og logistik samt selve byggepladsen.