74 52 47 23

Kvalitet og kontrol

Springer ikke over hvor gærdet er lavest

Hos Torben Clausen A/S sørger vi for, at alt foregår efter de gældende love og regler, så arbejdet ikke bliver forsinket af ubehagelige overraskelser, forbud og påbud fra Arbejdstilsynet.

Vores indstilling er, at love og regler ikke er til for at genere arbejdet – men er til for at beskytte mennesker og miljø, og at de er med til at højne kvaliteten af det udførte arbejde.

Vi springer ikke over, hvor gærdet er lavest. Der er ikke noget, der hedder ”det er vist godt nok” eller ”det går lige an”. Enten lever det udførte fuldt og helt op til lovens, kundens og vores egne, høje kvalitetskrav, eller også er det om igen.

 Vi har opbygget vores eget kvalitetssikringssystemet. Det dækker bl.a. følgende:

  • Al det arbejde vi udfører kvalitetssikres.
  • Der anvendes kun godkendte materialer.
  • Al til- og fraført materiale bliver dokumenteret.
  • Al kloakarbejde bliver filmet af et godkendte tv-inspektionsfirma inden aflevering.

Vi er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, der af Sikkerhedsstyrelsen er godkendt som kontrolinstans inden for byggeriet.