74 52 47 23

Arbejdsmiljø

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed er det vigtigste

Hos Torben Clausen A/S tager vi ansvar for miljøet – både det omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet. Eksempelvis foretager vi altid en grundig forundersøgelse og sikkerhedsvurdering, inden vi sætter et gravearbejde i gang. Er der fare for, at jorden skrider eller styrter sammen?

Er der risiko for at falde ned i en udgravning og komme til skade? Foretages arbejdet i belastende arbejdsstillinger?

Hos os er medarbejderne den vigtigste ressource, og vi sætter aldrig deres sundhed og sikkerhed på spil.

Ved enhver opgave af en vis størrelse foretager vi en arbejdspladsvurdering, APV, der bl.a. sætter fokus på:

  • Oplæring, instruktion og tilsyn
  • Risiko for ulykker
  • Ergonomi
  • Støj og vibrationer
  • Psykisk arbejdsmiljø