74 52 47 23

Affaldsløsninger

Maksimal genanvendelse af affald

Hos Torben Clausen A/S er vi eksperter i at håndtere affald – både problemaffald, affald til deponi og genanvendeligt affald.

Vi tilbyder bl.a. dette:
• Skræddersyede containerløsning indeholdende mini- og vippe containere
• Afhentning og modtagelse af affald, herunder miljøfarligt affald, såsom PCB og tungmetalholdigt affald
• Genbrugsplads og sorteringshal
• Konkurrencedygtige priser på afregning af pap, aviser, plast, jern m.v.

 

Vi modtager alt affald til vores genbrugsplads og sorteringshal ind over vores certificerede brovægt, hvor alt affald indrapporteres til Miljøstyrelsen.

Fokus er på maksimal genanvendelse af affaldet.

Jo mere affald vi genanvender, jo mindre CO2 udleder vi. Og jo mere vi formår at begrænse luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade gør vi på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre bidrager vi til forsuring af miljøet.