74 52 47 23

Miljøgodkendelse

Torben Clausen A/S er en EU-miljøgodkendt virksomhed med årevis af erfaring inden for miljømæssig korrekt bortskaffelse af diverse jordtyper.

Lovgivningen lægger op til en stram styring af bortskaffelsen af forurenet jord, så jorden bortskaffes uden risiko for menneskers sundhed, grundvandets kvalitet samt miljøet i øvrigt. Derudover er intentionen at øge genanvendelsen af jord.