74 52 47 23

Kvalitet og ansvar

Kvalitetsstyring og ansvarlighed giver tryghed for kunden

Hos Torben Clausen A/S har vi udviklet vores eget omfattende kvalitetsstyringsværktøj, der indebærer, at vores kunder får en optimal sikkerhed for, at alle regler og aftaler bliver overholdt ned til mindste detalje, og at kvaliteten er i top såvel undervejs som ved afslutningen af nedbrydningsopgaven.

Kvalitetssikring er således i højsædet, og kundens kvalitetskrav indarbejdes i vores KS-plan, der indbefatter hele nedbrydningsprocessen fra indhentning af de nødvendige tilladelser fra myndighederne til den afsluttende rapport med al relevant dokumentation. Hele processen ligger sikkert i vores hænder, og arbejdet udføres selvsagt til punkt og prikke efter de gældende regler og brancheaftaler.

Se vore miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens DigitalMiljøadministration.

Maksimal genanvendelse

Et andet af vores fokusområder, er at sikre den højest mulige grad af genanvendelse af materialerne fra nedbrydningen. Så vidt muligt genanvendes materialerne til samme formål, ellers oparbejdes materialerne til indbygning i nyt byggeri. Materialer, der ikke kan genanvendes på byggepladsen, sørger vi for bliver bortskaffet med vores egen vognpark.

Fokus på miljøet

Hos Torben Clausen A/S tager vi ansvar for miljøet – både det omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet. Vi anvender udelukkende faguddannede medarbejdere, og alt foregår i fuld overensstemmelse med gældende love og regler. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi sætter aldrig deres sundhed og sikkerhed på spil. Derfor foretager vi på forhånd en arbejdspladsvurdering, APV, for enhver arbejdsplads og opgave. Dermed sikrer vi, at hele nedbrydningsprocessen foregår med fuld fokus på medarbejdernes sikkerhed og så skånsomt som muligt for miljøet.

Miljøbevidst virksomhed

Vi er godkendt af miljøstyrelsen til at modtage og håndtere affald. Virksomheden tager sit ansvar alvorligt, og har fokus på miljøet i alt fra miljøsanering af store fabriksanlæg over materialevalg til brugen af printerpapir hjemme på kontoret. Vi arbejder bl.a. for at minimere kørslen og dermed begrænse udledningen af CO2. I det hele taget har vi fokus på at reducere det, vi kalder ”røg, støj og møg” i alle led af vores arbejdsprocesser.