74 52 47 23

René Nielsen
Direkte: 73 52 22 95
rn@torbenclausen.dk

 

Containerløsninger

Skræddersyede containerløsninger i alle størrelser

Hos Torben Clausen A/S tilbyder vi skræddersyede containerløsninger, der passer til den enkelte kundes ønsker og behov. Vi sikrer, at alle typer affald indsamles og håndteres på en miljømæssigt forsvarlig facon i vores egen sorteringshal og genbrugsplads.

Vi modtager, håndterer og videredistribuerer årligt ca. 42 mio. kg affald. Vores genbrugsplads er velegnet til at modtage beton, murbrokker, tegl, asfalt, tagplader, grenaffald, trærødder, træaffald, jernskrot, eternitplader m.v.

Lukket maxicontainer 12 m3

Lukket maxicontainer, 28 m3

Maxicontainer, 2-delt

Åben maxicontainer 14 m3

Åben maxicontainer 21 m3

Åben maxicontainer 40 m3

Minicontainer 240 l.

Minicontainer 140 l.

Minicontainer 240 l. til flasker

Minicontainer 1100 l.

Minicontainer 400 l.

Minicontainer 770 l.

Vippecontainer 8 m3

Vippecontainer 16 m3