74 52 47 23

Affaldsløsninger

Maksimal genanvendelse af affald

Hos Torben Clausen A/S er vi eksperter i at håndtere affald – både problemaffald, affald til deponi og genanvendeligt affald.

Vi tilbyder bl.a.:
• Skræddersyede containerløsninger i alle størrelser
• Afhentning og modtagelse af affald, herunder miljøfarligt affald, såsom PCB og tungmetalholdigt affald
• Genbrugsplads og sorteringshal
• Konkurrencedygtige priser på afregning af pap, aviser, plast, jern m.v.

 

Vi modtager alt affald til vores genbrugsplads og sorteringshal ind over vores certificerede brovægt, hvor affaldet indrapporteres til Miljøstyrelsen. Du kan se vore miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens DigitalMiljøadministration.

Fokus er på maksimal genanvendelse af affaldet. 
Jo mere affald samfundet genanvender (f.eks. plast), jo mindre CO2 udledes. Og jo mere vi alle formår at begrænse forureningen fra produktion af nye materialer, jo mindre belaster vi luft- og vandmiljøet.