Vi tilbyder til bygherre

Torben Clausen A/S kan med sin diversitet skabe synergi for dig

I og med at vi besidder mange forskellige kompetencer, kan vi også skabe stor værdi for dig.

Alt efter hvor du befinder dig henne i vores synergi-hjul, vil vi være en foretrukken samarbejdspartner.

Fra nedbrydning fjerner vi alt affald som vi transportere til vores genbrugsplads.

Når jorden er rengjort, fjerner vi mulden og levere sandet til sandpuden, hvorefter vores entreprenører opbygger fundament og kloak.

Affaldet oparbejdes på vores genbrugsplads, og transporteres af egne lastbiler til genanvendelse.

Du er derefter klar til at få lagt murstenen på fundamentet.

Vi tilbyder til bygherre:

  • Nedbrydning
  • Bortskaffelse af affald til genanvendelse
  • Rensning af grunden
  • Levering af sandpude, kloak og anlæg
  • Indhentning af samtlige tilladelser
  • Kvalitetsrapport på nedbrydning og entreprenørarbejde