Affald

Torben Clausen A/S tilbyder en bred vifte af affaldsløsninger

Vi modtager alt affald til vores genbrugsplads og sorteringshal ind over vores certificerede brovægt, hvor alt affald indrapporteres til Miljøstyrelsen.

Vores genbrugsplads er velegnet til at modtage beton, murbrokker, tegl, asfalt, tagplader, grenaffald, trærødder, træaffald, jernskrot, eternitplader m.v.

I vores sorteringshal står vi klar til, at modtage brændbart affald, sorteringsaffald, elektronikskrot, pap, plast og folie og miljøfarligt affald såsom PCB og tungmetalholdige fraktioner.

Vi modtager, håndterer og videredistribuerer årligt ca. 42 mio. kg affald.

Vi modtager affald fra kommunal-, erhvervs- og privatkunder i Syd- og Sønderjylland, hovedsageligt i Haderslev, Christiansfeld, Vojens, Rødekro, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Egtved, Ribe, Vamdrup, Jels, Rødding, Gram, Brørup, Vejen, Rødekro og omegn.

Vi bestræber os efter at være konkurrencedygtige med priser på afregning af pap, aviser, plast, jern m.v.

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Michael Feidenhansl
Afdelingsleder for Affald
Tlf. direkte: 73 52 02 20
mf@torbenclausen.dk

Vi tilbyder bla.:

  • Skræddersyet containerløsning indeholdende mini- og vippe containere
  • Afhentning og modtagelse af affald
  • Godkendt modtager af miljøfarligt affald, såsom PCB og tungmetalholdigt affald
  • Genbrugsplads og sorteringshal
  • Konkurrencedygtige priser på afregning af pap, aviser, plast, jern m.v.