Middelfart Rensningsanlæg

 

Ny administrations bygning til Middelfart rensningsanlæg.

Entreprise: Jord, kloak og belægning

Projektets varighed: 6 måneder